Vi bloggar om pianon!

,

Stämma ett piano själv

Kan man stämma ett piano själv?

Att stämma ett piano själv är absolut ingen omöjlighet men det krävs tålamod, övande och en del utrustning för att kunna klara av denna uppgift. Många har uppfattningen om att det krävs flera års erfarenhet, lång utbildning och absolut gehör för att kunna stämma sitt egna piano. Detta stämmer inte och det går att lära sig att stämma ett piano inom ett par till tre dagar.

Hur gör man för att stämma ett piano själv?

Om du ska stämma ditt piano själv så kan det göras på två olika sätt. Det ena sättet är att du lär dig stämma pianot med örat som hjälpmedel. Detta är det traditionella sättet som de flesta pianostämmare använder sig av. Men detta sätt kräver att du har någon som lär dig hur detta går till och dessutom kräver detta sätt att du övar under lång tid. Du måste kunna lära dig att höra skillnad på fem svängningar per sekund, tre svängningar per sekund, vad en kvart är, vad en kvint är och så vidare. Att lära sig detta tar tid och kräver övning och detta sättet att stämma ett piano på är ingenting som vi rekommenderar att du gör på egen hand. Det andra sättet som är betydligt enklare är att du har ett stämningsprogram, speciellt framtaget för att stämma pianon och flyglar, som du använder för att stämma ditt egna piano. Den utrustning som krävs för att du ska kunna stämma ett piano själv är följande:

  • Stämnyckel. Pianons stämnaglar kan vara av olika storlekar så se till så att du använder en stämnyckel som passar ditt pianos stämnaglar. Det finns universella stämnycklar som passar till ca 80% av alla pianon men vissa pianon som har bytta stämnaglar och många asiatiska pianon som Yamaha, Kawai, Young Chang och Samick har oftast också större dimensionerade stämnaglar, Om du vill vara säker på att stämnyckeln kommer att passa ditt pianos stämnaglar måste du köpa en stämnyckel som har flera olika munstycken.
  • Dämmarkilar. För att kunna dämma ut de toner som inte ska stämmas måste du kunna isolera just den ton som ska stämmas. Detta görs med dämmarkilar som oftast är små kilar av gummi eller plast.
  • Stämningsprogram. Observera att detta stämningsprogram måste vara speciellt framtaget för just pianon. Pianon stäms på ett speciellt sätt jämfört med andra instrument där pianot stäms enligt en tempererad tonskala och med ”oktavstretch”. En tempererad tonskala betyder att alla toner förutom mitten A4 inte stäms rent. Detta då det finns för få toner i varje oktav, tolv stycken, och för att varje ton ska kunna passa i varje tonkombination, ackord, så stäms varje ton lite ostämt. Oktavstretch är också någonting som stämningsprogrammet måste kunna ta hänsyn till. Eftersom ett piano inte har plats för långa bassträngar så görs strängarna istället tjockare för att få samma massa som en längre sträng. Men korta och tjocka strängar är stelare än längre och tunnare strängar varpå ett akustiskt fenomen uppstår som kallas för disharmoni. För att kompensera för disharmonin så ”sträcks” varje oktav ut ju stelare strängar som ett piano har. Mitten A4 är stämt till 440 hz som standard men A3 är inte 220 hz utan något lägre än 220 hz. A5 som är en oktav över A4 stäms inte till 880 hz utan något högre än 880 hz. Detta kallas för oktavstretch. Ju lägre ett piano är desto kortare blir strängarna och desto tjockare behöver dessa strängar vara för att massan ska bli densamma som om strängen skulle vara längre och följaktligen blir strängen också stelare. Ju stelare sträng desto mer oktavstretch krävs för att motverka disharmoni.

Relaterade artiklar

Köpa begagnat piano

Köpa begagnat piano

Att Köpa Ett Begagnat Piano: En Guide För Musikälskare När man ska köpa ett begagnat piano är det viktigt att undersöka vissa delar för att

Läs mer

Utvalda artiklar om pianon