Vi bloggar om pianon!

Renovering av piano och flygel

Renovera piano och flygel

Har du ett gammalt piano eller en gammal flygel och undrar om det är värt att renovera instrumentet? För de flesta märken är det rent monetärt inte värt att renovera ett piano eller flygel men för vissa märken och modeller finns det marginal att låta renovera instrumentet. I denna artikel ger vi vår erfarenhet av renovering av äldre instrument.

Är det värt att renovera ett piano eller flygel strikt monetärt?

Vi kan bara uttala oss om det är värt att renovera ett äldre instrument på ren monetär basis. Den andra aspekten förutom den monetära aspekten är att renovera instrumentet av affektionsmässiga skäl. Om det är värt att renovera ett äldre piano eller flygel av denna anledning kan endast du själv svara på och vi kommer endast att hantera den monetära aspekten.

Varför måste ett piano eller flygel renoveras?

Under den tid som vi bedrev pianobutik fick vi ofta frågan varför ett piano eller en flygel måste renoveras och när måste instrumentet renoveras? Svaret på den frågan är att trots att ett akustiskt piano och flygel håller cirka 80-100 år så håller ingenting för evigt. Även om ingenting är trasigt med instrumentet som till exempel sprucken resonansbotten, spruckna steg, sprucken stämstock, trasiga strängar, lösa stämnaglar, utslitna hammare, vilket för vissa är regeln med äldre instrument, så blir allting gammalt. Alla filtar i instrumentet torkar, lacken torkar och spricker, hammarna blir antingen för mjuka eller för hårda vilket ger en dålig ton. Äldre instrument brukar nästan alltid ha större fel som till exempel att resonansbotten är sprucken vilket kräver att hela instrumentet måste renoveras om resonansbotten ska lagas på korrekt sätt. Anledningen till att hela instrumentet måste renoveras om resonansbotten ska lagas är för att strängarna måste monteras bort för att man ska kunna komma åt resonansbotten. Om strängarna ska monteras bort så måste stämnaglarna också lossas. Att sätta tillbaka gamla strängar är nästan samma arbete som att sätta in helt nya strängar varför man då i sådant läge oftast väljer att sätta in nya strängar. Ett helt set bassträngar kostar cirka 4000 kronor och diskantsträngarna kostar cirka 1000 kronor och stämnaglarna kostar cirka 1000 kronor. Att spara denna materialkostnad är inte försvarbart om instrumentet ändå är gammalt och ändå snart måste renoveras varför man väljer att sätta in nya strängar och stämnaglar. Materialkostnaden för strängarna och stämnaglarna utgör endast cirka en tredjedel av totala kostnaden eftersom denna renoveringsprocess är arbetskraftsintensiv. Alla former av renovering av akustiska pianon och flyglar är arbetskraftsintensiva arbetsmoment. När man väl tagit sig an att laga resonansbotten, ta bort alla gamla strängar och stämnaglar så har en stor del av den renovering som krävs utförts varför det är logiskt att gå vidare och renovera resten av instrumentet eftersom alla andra delar också behöver bytas ut.

Går det att låta renovera bara vissa delar av instrumentet?

Ja, det är möjligt att endast låta renovera de delar som är absolut nödvändiga för att instrumentet ska kunna fungera som instrument. Det vanligaste renoveringsarbetet som ett piano eller en flygel behöver är att byta stämnaglar. Stämnaglarna håller i strängarna och om dessa inte har tillräcklig hållfasthet så kan inte instrumentet hålla stämningen. Att stämnaglarna blir lösa på äldre instrument är mer regel än undantag och denna renovering är ett krav eftersom pianot annars inte kan stämmas. Andra fel som är vanliga på äldre pianon och flyglar är att mekaniken behöver en genomgång och justering. Denna process innebär nödvändigtvis inte att delar behöver bytas ut men denna process tar ändå tid. Av spelande och med tiden blir mekaniken och tangenterna glappa och justeringsmåtten blir felaktiga vilket får till följd att pianot till slut inte går att spela på. Det kan vara tangenter som hakar upp sig, tangenter som går trögt, hammare som träffar strängarna snett, lösa skruvar som gör att mekaniken ger ifrån sig höga missljud, gnisslande pedaler med mera. Att byta stämnaglar och göra en genomgång och justering av mekaniken innebär oftast att pianot kan fungera som instrument i ett eller ett par decennier ytterligare innan man till slut måste göra en hel renovering av instrumentet där i stort sett samtliga delar byts ut. Att byta stämnaglar kostar cirka 10 000 kr och att göra en genomgång och justering av mekaniken brukar kosta cirka 4000-6000 kr så denna pianoreparation är betydligt billigare än att låta göra en hel renovering.

Vad kostar det att renovera hela pianot eller flygeln?

Oftast är det bara flyglar som man utför en hel renovering på eftersom kostnaden för att renovera ett helt piano nästan alltid blir för hög i förhållande till pianots värde efter renoveringen. Att låta renovera en flygel helt och hållet kostar cirka 150 000 kr. Att renovera en Steinway & Sons-flygel kostar cirka 170 000 kr – 180 000 kr eftersom originaldelarna till Steinway & Sons är dyrare. Denna process innebär att flygeln blir som ny igen och instrumentet kommer att hålla i ytterligare cirka 100 år till om den står i rätt temperatur- och luftfuktighetsförhållanden. Att endast låta lacka om en flygel med ny blank svart polyesterlack kostar cirka 35 000 kr.

Vad ingår i att låta renovera en flygel eller ett piano?

Renoveringsprocessen är väldigt omfattande och involverar samtliga instrumentets delar. Vi går igenom vilka delar som renoveras nedan:

Akustiska delarna, resonansbotten, bas- och diskantsteg och strängar

Om resonansbotten är sprucken, vilket den nästan alltid är på äldre instrument, torkas ur ytterligare och välvs ytterligare för att blottlägga alla sprickor. Sprickorna lagas med shims av granträ som sedan slipas ned till resonansbotten. Hela resonansbotten slipas sedan ned och lackas. Om något av stegen är spruckna byts dessa ut. Om stegen är hela kan ändå stegstiften bytas ut till en större dimension. Nya bas- och diskantsträngar sätts in. Bassträngarna måste vara korrekt mätta för att ge en bra klang. Även stämstocken kontrolleras och om den är sprucken byts den ut. Järnramen lyfts också ut och lackas om. Detta gör stor skillnad på helhetsintrycket eftersom järnramen är synlig på en flygel.

Möbeln

Instrumentets möbel lackas om och blir helt i nyskick. Det går att välja olika typer av finish men blank svart polyester är det vanligaste – och dyraste.

Hammare och mekanik

Hela flygelmekaniken renoveras där hammare, hammarskaft, hammarrullar byts ut. Även kapseln byts självklart också ut.

Tangenter

Om flygeln har elfenbenstangenter som är hela och i bra skick bevaras dessa oftast. Om flygeln ska exporteras till Japan eller USA kan dock flygeln ej ha elfenbenstangenter då det är förbjudet att importera elfenben till dessa länder. Om klaviaturen är skadad byts all tangentbeläggning ut mot ny tangentbeläggning av plast. Ny garnering görs också där alla filtar i tangenterna byts ut.

Pedalställ

Alla filtar i pedalstället eller lyran byts ut.

Vilka märken är värda att renovera?

Steinway & Sons

I stort sett är det endast värt att låta renovera en Steinway & Sons-flygel där de populära modellerna är modell S, modell M, modell O och modell B. Dessa modeller är mindre modeller förutom modell B som är en semi-konsertflygel men modell B är ändå tillräckligt ”liten” för att kunna få plats i ett vanligt hem. De större konsertflyglarna som modell C och modell D är för stora för att kunna få plats i ett vanligt hem och är därför oftast inte värda att låta renovera. De kunder som är intresserade av konsertmodellerna från Steinway & Sons är oftast konsertsalar och filharmoniska orkestrar men de brukar oftast köpa nya Steinway & Sons-flyglar istället för en renoverad begagnad. En helt renoverad Steinway & Sons-flygel av modell S, modell M, modell O eller modell B säljs av handlare för mellan 300 000 kr och 350 000 kr. Att köpa in någon av dessa modeller från Steinway & Sons brukar kosta mellan 60 000 kr och 100 000 kr. Med enkel matematik går det att se, om renoveringen kostar 170 000 kr – 180 000 kr, att dessa flygelmodeller går att låta renovera och att det fortfarande finns marginal kvar efter inköp och renovering har betalats.

C. Bechstein

En helt renoverad C. Bechstein-flygel modell L, A eller B är värd cirka 150 000 kr – 170 000 kr. Att utföra hela renoveringen kostar 150 000 kr och inköp av någon av dessa flygelmodeller från 1920-1940-talet kostar cirka 20 000 – 30 000 kr. C. Bechtein-flyglar kan därför oftast inte renoveras eftersom inköp och renoveringskostnaden överstiger marknadsvärdet efter att renoveringen är utförd.

Bösendorfer

Bösendorfer modell 170 och modell 200 är två modeller som är populära att renovera. Dessa modeller kostar cirka 200 000 kr – 250 000 kr i helt renoverat skick så dessa modeller är värda att renovera.

Blüthner

Blüthner är något billigare än C. Bechstein att köpa in men är också något mindre värd efter renoveringen än C. Bechstein. Det finns nog inte någon marginal kvar för en Blüthnerflygel efter att en hel renovering utförts.

Grotrian Steinweg

Flyglar tillverkade av Grotrian Steinweg följer ungefär samma prisbild för inköp före renovering och försäljningspris efter renovering som C. Bechstein och Blüthner.

Vem renoverar akustiska pianon och flyglar?

I Sverige finns det inget företag som utför hela renoveringar av akustiska pianon och flyglar. Dessutom är polyesterlackering förbjuden i Sverige. Det finns ingen lack som är jämförbar med polyester då denna lack går att få till i stort sett perfekt finish nära glans 100. I Polen finns dock många piano- och flygelrenoveringsföretag och bara i Kalisz finns ett 30-tal företag som specialiserat sig på att renovera akustiska pianon och flyglar. Ett känt företag i Polen som utför alla typer av renoveringar av pianon och flyglar är SAP Renovation.

Är det någon skillnad på ett nytt piano och ett äldre renoverat piano?

Ett nytt modernt piano har exakt samma mekanik och tekniska lösning som ett 100 år gammalt piano. Faktum är att den tekniska och mekaniska lösningen för hur ett piano och flygel konstruerades har funnits i över 150 år. För 100 år sedan och längre tillbaka i tiden experimenterade vissa piano- och flygeltillverkare fortfarande med alternativa tekniska lösningar men det var små variationer inom den övergripande mekaniska lösningen. Blüthner hade till exempel Blüthner patenterade flygelmekanik som var en fungerande konstruktion men som gjorde att flygelns anslag inte hade något eftertryck. Eftertrycket är den sista millimetern av tangentens nedtryckning då hammaren lossnar från spelaren och hammaren sedan vandrar sista biten själv fram till strängarna. Blüthner har också en extra sträng på varje diskantton som inte träffas av hammaren och som inte dämmas. Denna sträng ger extra resonans och kallas för aliquotsträng och denna extra egenskap har Blüthner fortfarande kvar än idag. Så svaret på frågan om ett äldre piano eller en äldre flygel skiljer sig rent tekniskt eller mekaniskt från ett helt nytt piano är svaret nej. En flygel- och pianomekanik ser precis likadan ut nu som den gjorde för 100 år sedan. Äldre pianon och flyglar har dock en annan typ av klang än modernare instrument där de äldre instrumenten brukar ha en varmare ton än nyare instrument som har en mer briljant och övertonsrik klang. Ett äldre renoverat instrument brukar därför ha en klang som är någonstans mittemellan ett äldre ej renoverat instrument och ett nytt instrument.

Relaterade artiklar

Köpa begagnat piano

Köpa begagnat piano

Att Köpa Ett Begagnat Piano: En Guide För Musikälskare När man ska köpa ett begagnat piano är det viktigt att undersöka vissa delar för att

Läs mer
Piano och flygel pris

Piano pris och värde

De flesta begagnade akustiska pianon och flyglar har i Sverige ett väldigt lågt värde till inget värde alls överhuvudtaget. Endast ett fåtal pianon och flyglar

Läs mer

Utvalda artiklar om pianon