Vi bloggar om pianon!

,

Piano pris och värde

Piano och flygel pris

De flesta begagnade akustiska pianon och flyglar har i Sverige ett väldigt lågt värde till inget värde alls överhuvudtaget. Endast ett fåtal pianon och flyglar av förstklassiga tillverkare och där instrumentet är så nytt som möjligt kan ibland vara värda pengar. Akustiska pianon och flyglar har ett värde som begagnat men de har inget antikt värde alltså att de blir värdefulla bara för att de är gamla.

Vad har begagnade pianon och flyglar för värde och pris?

Under de tio år som vi handlade med pianon och flyglar lärde vi oss en hel del om värdet på pianomärken och modeller. Nedan går vi igenom några av de vanligaste pianomärkena som är värda pengar.

August Förster

August Förster-pianon som tillverkades före andra världskriget har en betydligt högre grundkvalitet jämfört med de som tillverkades under DDR-perioden. Trots detta kräver äldre pianon ofta omfattande renoveringar, vilket gör att deras värde inte blir särskilt högt. Vissa modeller från August Förster, som till exempel 116S från 1970-talet med HF Flemming-mekanik, kan värderas mellan 2 000 kr och 8 000 kr beroende på skicket. Andra, lägre modeller i chippendalestil, har ett värde på mellan 1 000 kr och 3 000 kr.

Blüthner

Ett Blüthner-piano från perioden runt sekelskiftet till 1920-talet har förmodligen inget värde, och en flygel från samma era har ett lågt värde på högst 5 000 kr. Pianon från Blüthner tillverkade mellan 1920- och 1940-talet är värda mellan 500 och 1 000 kr, medan flyglar från denna tid kan vara värda mellan 5 000 och 15 000 kr. För pianon tillverkade på 1950- och 1960-talet varierar värdet mellan 3 000 och 8 000 kr, beroende på skick. Viktiga faktorer för värdet inkluderar hela elfenbenstangenter och en intakt resonansbotten. Blüthner-flyglar från 1950- och 1960-talet värderas mellan 15 000 och 30 000 kr, där skicket är en avgörande faktor.

C. Bechstein

Ett piano från C. Bechstein, tillverkat runt sekelskiftet och fram till 1920-talet, har ett litet eller inget värde. En flygel från samma period från C. Bechstein värderas mellan 5 000 och 15 000 kr. Flyglar från C. Bechstein från 1930-talet till 1940-talet kan vara värda mellan 10 000 och 50 000 kr, beroende på skick. Här spelar resonansbotten, steg och elfenbenstangenter en viktig roll för priset. Ett piano från C. Bechstein från samma period har ett värde på mellan 3 000 och 8 000 kr, där skicket är avgörande. För flyglar av C. Bechstein tillverkade på 1950- och 1960-talet ligger värdet mellan 30 000 och 80 000 kr, beroende på skicket. Ett piano från C. Bechstein från samma tid har ett värde på mellan 5 000 och 20 000 kr, med skicket som en viktig faktor för värdet och priset.

Bösendorfer

Utifrån vår erfarenhet är värdet på Bösendorfer ungefär jämförbart med C. Bechstein, eller kanske något högre på grund av deras sällsynthet. En Bösendorfer-flygel från perioden 1920-1940 är värderad mellan 10 000 och 40 000 kr, beroende på skicket. Avgörande faktorer för priset inkluderar resonansbotten och skicket på elfenbenstangenterna. För Bösendorfer-flyglar från 1950- och 1960-talet ligger värdet mellan 20 000 och 50 000 kr, beroende på skick.

Grotrian Steinweg

Ett Grotrian Steinweg-piano från sekelskiftet har ofta ett mycket lågt eller inget värde alls. Pianon tillverkade under 1910- och 1920-talen kan fortfarande vara utmärkta instrument som ännu inte kräver omfattande renoveringar, vilket är anmärkningsvärt. En noggrann inspektion är dock alltid nödvändig. Värdet på dessa pianon är fortfarande lågt, men ett välbevarat Grotrian Steinweg-piano med intakt resonansbotten och hela elfenbenstangenter kan vara värderat till mellan 1 000 och 2 000 kr. Flyglar från samma period har ett värde på mellan 5 000 och 15 000 kr.

Grotrian Steinweg-pianon från 1930- och 1940-talet är exceptionellt välbyggda, och deras värde kan ligga mellan 5 000 och 8 000 kr, beroende på skicket på resonansbotten, steg och tangenter. Möbeln kan visa tecken på slitage från denna tid. Flyglar från 1930- och 1940-talet värderas mellan 15 000 och 30 000 kr, beroende på skick.

Pianon tillverkade av Grotrian Steinweg mellan 1950 och 1960 har ett värde på mellan 5 000 och 15 000 kr, medan flyglar från samma period kan kosta mellan 20 000 och 50 000 kr, där modell och skick är avgörande. Pianon från 1970-talet har ett värde på mellan 5 000 och 20 000 kr, och flyglar från denna tid kan kosta mellan 30 000 och 70 000 kr.

De mest värdefulla och eftertraktade modellerna är modell 110 och 120 i chippendalestil, särskilt modell 120 som är populär bland pianohandlare. Många Grotrian Steinweg-pianon har 85 tangenter istället för de 88 som är standard på moderna pianon. Värdet på pianon med 85 tangenter är inte lägre, men de som har 88 tangenter kan ha ett något högre pris.

Kawai

Ett Kawai-piano från 1960-talet har ett lågt värde, uppskattat till mellan 500 och 1 000 kr om skicket är bra. Pianon från 1970-talet har ett värde på mellan 1 000 och 2 000 kr för de lägre modellerna i modern stil med träfinish. Om pianot har en blank svart eller blank vit finish, stiger värdet för dessa moderna modeller till mellan 3 000 och 5 000 kr.

För högre Kawai-pianon från 1970-talet, med en höjd upp mot 120 cm och blank svart finish, ligger värdet mellan 5 000 och 10 000 kr. Ett Kawai-piano från 1980-talet, av högre modell som K-2 eller K-3 i blank svart finish, har ett värde på mellan 10 000 och 20 000 kr, beroende på skicket.

En Kawai-flygel från 1970-talet värderas till mellan 30 000 och 50 000 kr, beroende på skick, modell och finish. En flygel från 1980-talet kan vara värd mellan 40 000 och 70 000 kr, baserat på skick, finish och modell.

Nordiska Piano

Nordiska Pianon tillverkade mellan 1900 och 1940-talet har inget ekonomiskt värde eftersom de ofta kräver omfattande renoveringar som kostar tiotusentals kronor, vilket inte motsvarar deras värde efter renovering.

Pianon från Nordiska från 1950-talet har ett lågt värde på mellan 500 och 1 000 kr, beroende på skick. Den mest kända modellen från denna tid är en 115 cm hög modell i chippendalestil med 85 tangenter och vanligtvis en Renner-mekanik. Denna modell är ett mycket bra piano som sällan har problem med resonansbotten, steg, strängar eller mekanik. Om allt är intakt och stämnaglarna fortfarande har bra hållfasthet, vilket de oftast har, är detta ett mycket bra och fungerande piano med fin klang. Kortare modeller, cirka 105 cm höga från denna period, är också av mycket bra kvalitet.

Under 1960-talet och framåt tillverkade Nordiska Piano sina mest kända modeller, Futura/Futura 2 och Classica. Båda modellerna är av hög kvalitet, alltid med 88 tangenter och bra mekanik. Futura-modellen har antingen Renner- eller Langer-mekanik, medan Classica-modellen alltid har Renner-mekanik. Båda modellerna har ofta en ”moderator”, en funktion som dämpar ljudet med cirka 50%, vilket är praktiskt för att inte störa omgivningen när man övar.

Nordiska modell Futura har ett värde på cirka 500 till 1 000 kr om skicket är bra och möbelutförandet är i trä. Om pianot är i blank vit eller blank svart finish, vilket är ovanligt, ligger priset mellan 2 000 och 3 000 kr. Skicket på möbeln påverkar självklart också värdet. Nordiska modell Classica värderas till mellan 1 000 och 3 000 kr om möbelutförandet är i trä. Priset ökar till mellan 3 000 och 5 000 kr om pianot är i blank vit eller blank svart finish. Om pianot är i blank svart kan priset till och med vara något högre.

Petrof

Petrofpianon från 1950- och 1960-talet har ett lågt ekonomiskt värde, uppskattat till mellan 500 och 1 000 kr om de är i bra skick. Pianon i chippendalestil kan eventuellt vara värda något mer.

Petrofflyglar från 1950- och 1960-talet värderas till mellan 10 000 och 20 000 kr, förutsatt att resonansbotten, steg och tangenter är i gott skick.

Petrofpianon från 1970-talet i modern stil, som är i bra skick och utan sprickor i resonansbotten, är värda mellan 1 000 och 2 000 kr. Pianon i chippendalestil från samma period kan vara värda mellan 3 000 och 8 000 kr, beroende på skick.

Petrofflyglar från 1970-talet har ett värde på mellan 20 000 och 45 000 kr, beroende på skick. Generellt sett är priset högre för både flyglar och pianon om de har en blank svart finish.

Schimmel

Schimmel är en tysk pianotillverkare som nästan alltid har en Rennermekanik i deras instrument. Schimmel tillverkades i Västtyskland efter andra världskriget och kunde därför ha en hög kvalitet på deras instrument och de kunde också få tag på viktiga delar som till exempel Rennermekanik.

Schimmelpianon från 1950/60-talet och äldre har inget värde. Pianon från Schimmel som är från 1950- och 1960-talet har ofta en sprucken resonansbobtten. Schimmelpianon från 1970-talet kan vara värda mellan 2000 kr och 8000 kr beroende på modell och skick. Ju högre och större modellen är desto mer värdefull är den. De finaste och mest värdefulla modellerna är modell 108 och modell 112 i chippendalestil. Pianot är i chippendalestil om pianot har svängda ben under klaviaturen på vardera sida om tangentbordet.

Schimmelflyglar från 1950-talet kan ha ett värde på cirka 5000 kr om skicket på resonansbotten är bra. En Schimmelflygel från 1960-talet har ett värde mellan 15 000 kr och 30 000 kr beroende på skick på resonansbotten. En Schimmelflygel från 1970-talet har ett värde på mellan 30 000 kr och 50 000 kr beroende på skick och modell.

Steinway & Sons

Ungefärliga priser för pianon och flyglar från Steinway & Sons.

Steinway & Sons-pianon från sekelskiftet till 1910 har ett pris på cirka 10 000 kr. Även om dessa pianon kräver omfattande renoveringar, börjar priserna ändå på 10 000 kr. Pianohandlare förväntar sig att dessa äldre pianon måste genomgå en omfattande renovering, så skicket på resonansbotten har mindre betydelse för priset. Däremot är skicket på elfenbenstangenterna extremt viktigt eftersom de kan vara svåra att ersätta. Eftersom pianon från denna tidsperiod kommer att renoveras spelar skicket på möbeln ingen roll eftersom den ändå kommer att lackas om. Mekaniken och dess alla delar brukar också bytas ut under en renovering, så skicket på dessa delar är inte avgörande för pianots värde. Pianon byggda i Steinway & Sons Hamburgfabrik är mer eftertraktade och har generellt sett ett högre pris än de tillverkade i New York.

Ett Steinway & Sons-piano från 1910 till 1920-talet är värt mellan 10 000 kr och 20 000 kr. En modell K, 132 cm hög, brukar säljas för nära 20 000 kr vid auktioner.

Pianon från Steinway & Sons från 1930 till 1940 har ett pris på mellan 15 000 kr och 30 000 kr, beroende på skick och modell.

Steinway & Sons-pianon från 1950-talet och 1960-talet är värda mellan 20 000 kr och 50 000 kr beroende på skick och modell. Skicket på tangenter, resonansbotten och steg är avgörande för priset för dessa pianon från 1950- och 1960-talet.

En Steinway & Sons-flygel från 1900 till 1910 är värd mellan 20 000 kr och 30 000 kr. Skicket på tangenterna är viktigt för värdet.

En Steinway & Sons-flygel från 1910 till 1920-talet är värd mellan 30 000 kr och 50 000 kr i befintligt skick.

Flyglar från Steinway & Sons från 1930 till 1940-talet är värda mellan 40 000 kr och 80 000 kr.

Steinway & Sons-flyglar från 1950-talet till 1960-talet är värda mellan 50 000 kr och 150 000 kr beroende på skick. Dessa flyglar från denna period behöver inte omfattande renoveringar, så skicket på varje ingående del är avgörande för priset. För äldre flyglar som behöver en helrenovering har skicket inte lika stor betydelse eftersom flygeln ändå ska renoveras.

Yamaha

På grund av det stora antalet olika modeller, finishar och möbelutföranden från Yamaha är det svårt att ge ett generellt pris för ett pianoprodukt eller en flygel tillverkad av Yamaha. En kortare pianomodell som M5 (104 cm hög) eller C-108 (108 cm hög) från 70-talet i vanliga träslag som valnöt, körsbär eller rosenträ är värda mellan 2 000 och 5 000 kr. Samma modeller, träslag och möbelutförande från 80-talet är värda mellan 3 000 och 10 000 kr beroende på skick. Om pianot har en blank svart eller vit finish är priset mellan 10 000 och 20 000 kr för samma modeller, M5 och C108. Högre modeller som Yamaha U1 (121 cm hög) och U3 (131 cm hög) från denna period är värda betydligt mer. Ett Yamaha U1 i blank svart från mitten av 70-talet till slutet av 80-talet är värt mellan 20 000 och 30 000 kr, medan ett Yamaha U3 är värt mellan 25 000 och 40 000 kr. Yamahas flygelmodeller som G2, G3, G5 eller G7, senare benämnda C2, C3, C5 och C7, har ett värde på mellan 30-50% av nypriset för samma modell.

Alla priser är baserade på att köparen ansvarar för transporten och att pianot säljs i befintligt skick. Pianohandlare som säljer dessa pianon kan naturligtvis ta ut ett högre pris efter att ha genomgått och justerat mekaniken samt stämt pianot. Om du köper ett begagnat Yamahapiano ingår också garanti.

För mer information om Yamaha pianon och flyglar, besök deras officiella hemsida.

Relaterade artiklar

Köpa begagnat piano

Köpa begagnat piano

Att Köpa Ett Begagnat Piano: En Guide För Musikälskare När man ska köpa ett begagnat piano är det viktigt att undersöka vissa delar för att

Läs mer

Utvalda artiklar om pianon