Vi bloggar om pianon!

, ,

Digitalpiano eller akustiskt piano – vad är bäst?

Digitalpiano eller akustiskt piano

Vad är egentligen för- och nackdelarna med ett akustiskt piano jämfört med ett digitalt piano? I denna artikel går vi igenom många aspekter s0m du behöver ta hänsyn till när du gör valet mellan att köpa ett digitalpiano eller ett akustiskt piano.

Klang och ljud

Digitalpiano

Ett digitalpiano är en stereosampling av oftast en konsertflygel så rent tekniskt låter ett digitalpiano som en akustisk konsertflygel. Problemet är dock att ljudet spelas upp från digitalpianots högtalare vilket självklart inte kan återge samma ljudkvalitet som om det skulle vara en riktig akustisk flygel. Ljudet från ett digitalpiano är åtminstone en inspelning av en riktig akustisk flygel och inte ett analogt producerat ljud som det tidigare elpianot där ljudet producerades elektromekaniskt av induktionsspolar. Begräsningen i ett digitalpianos ljudkvalitet är i högtalarsystemet som ska spela upp det inspelade ljudet. Hur bra högtalarsystemet än må vara är så är det trots allt alltid en högtalaruppspelning av ett inspelat ljud och det kan aldrig jämföras med ett akustiskt producerat ljud av hammare, strängar och resonansbotten som tillsammans skapar en fin klang.

Akustiskt piano

Ett akustiskt piano producerar dess ljud, precis som namnet indikerar, akustiskt. Detta betyder att ljudet produceras av ett samspel mellan resonansbotten, strängar och hammare som tillsammans ger en klang och ton. Att producera ljudet på detta sätt är oöverträffat men för att få en optimal klang måste instrumentet vara en fullstor konsertflygel. Kortare flyglar och pianon är egentligen kompromisser av utrymmesmässiga skäl och av den anledningen kan ett piano, framförallt låga piano, inte alltid låta trevligt. För att ett piano ska låta bra ska pianot helst inte vara kortare än 120 cm eftersom strängarna annars inte blir tillräckligt långa och resonansbotten annars inte blir tillräckligt stor. Därför kan ett digitalpiano låta bättre än ett lågt akustiskt piano men inget digitalpiano kan jämföras med en riktig akustisk flygel klangmässigt.

Anslag och spelkänsla

Ett digitalpiano har så kallade vägda tangenter vilket betyder att tangenterna är hävstänger med vikter i ändarna. Tyngden i tangentbordet är också graderat det vill säga att motståndet i anslaget är lättare i diskanten jämfört med baspartiet. Detta görs för att försöka efterlikna en riktig akustisk mekanik där tangenterna också är hävstänger med vikter för att få varje tangent att få rätt motstånd. I ett akustiskt piano överförs nedtryckandet av en tangent i andra ändan av tangenten till pianots mekanik som sedan får hammaren att slå an mot strängen. Denna mekaniska del försöker man efterlikna i digitalpianot med en betydligt enklare lösning där resultatet och spelkänslan inte blir detsamma som i det akustiska pianot. I decennier har digitalpianotillverkare försökt att efterlikna känslan och anslaget i ett akustiskt piano men utan att lyckas. Vissa digitalpianotillverkare har därför helt enkelt gett upp idén om att försöka skapa en imitation av det akustiska pianots mekanik och istället monterat in en riktig akustisk mekanik. Yamaha har till exempel två digitalpianomodeller som heter NU1X och N1X där det sitter en riktig akustisk Yamhapianomekanik i NU1X och i N1X sitter det en riktig Yamahaflygelmekanik. I dessa två digitalpianon har digitalpianot lika bra anslagskänsla som ett akustiskt piano eller flygel eftersom det sitter riktiga akustiska mekaniker i dessa två digitalpianomodeller. Dessa digitalpianon är dock ganska dyra och kostar cirka 80 000 kr. Så för att få en ”riktig” anslagskänsla som det är i ett akustiskt piano eller flygel så måste man betala ganska mycket pengar.

Stämning

Ett digitalpiano behöver självklart aldrig stämmas eftersom ljudet produceras digitalt. Att inte behöva stämma instrumentet är självklart en stor fördel. Det akustiska pianot måste stämmas regelbundet, helst varje år, för att låta bra. Även om inget digitalpiano kan jämföras med ett bra akustiskt piano så är de återkommande stämningarna ett stort problem. För det första så kostar det pengar att låta stämma ett piano, cirka 1500 – 2000 kr, och sen är det också besvärligt att behöva kontakta en pianostämmare för tidsbokning.

Varför måste ett akustiskt piano och flygel stämmas?

Akustiska pianon påverkas väldigt mycket av variationer i luftfuktighet eftersom resonansbotten är tillverkad av granträ som kommer att absorbera eller ge ifrån sig fukt beroende på den omgivande miljön. Resonansbotten är en svagt välvd träskiva som fungerar som en förstärkare av de ljudvibrationer som strängarna skapar. Resonansbotten amplifierar ljudet och skapar en fin pianoklang. Utan resonansbotten skulle det akustiska pianot inte ha en klang. Denna resonansbotten sitter i en begränsad yta i pianot och flygeln vilket gör att när resonansbotten absorberar eller ger ifrån sig luftfuktighet så sväller eller krymper resonansbotten men eftersom resonansbotten inte kan expandera åt sidorna så sker expanderingen framåt det vill säga välvningen blir antingen större eller mindre beroende på den om givande miljöns luftfuktighet. Resonansbotten sitter ihopkopplade med strängarna via bas- och diskantstegen vilket får till följd att strängarna spänns åt mer eller slackar efter vilket också naturligtvis får till följd att stämningen påverkas. Detta är egentligen den största anledningen till att ett akustiskt piano eller flygel blir ostämda. Spelande påverkar också stämningen men i betydligt mindre utsträckning än variationer i luftfuktighet. I Sverige har vi ett klimat som varierar kraftigt i luftfuktighet där det kan bli så lågt som 0-10% relativ luftfuktighet vintertid och så högt som 70% i relativ luftfuktighet under sensommar eller hösten. Pianot genomgår därför väldigt stora naturliga förändringar vilket påverkar stämningen mycket. Vi har testat att stämma ett piano under våren då luftfuktigheten låg på cirka 20-30% relativ luftfuktighet och stämt mitten A4 till 440 hz. Senare under sensommaren hade mitten A4 höjts till 442 hz. Det omvända gällde också senare under vintern då mitten A4 sjönk till 438 hz. Om tonhöjden skulle sjunka generellt det villa säga lika mycket över hela registret så skulle man inte märka att stämningen påverkats. Detta under förutsättning att man inte har absolut gehör eller om man spelar pianot tillsammans med något annat instrument. Men tyvärr höjs eller sänks inte tonhöjden jämnt över hela registret utan tonen varierar mest i mitten och mindre ut mot kanterna och följaktligen uppfattas pianot som ostämt.

Eftersom ett akustiskt piano måste stämmas hela tiden så har digitalpianot en stor fördel.

Vikt

Ett akustiskt piano väger betydligt mer än ett digitalpiano som väger cirka 40-50 kg. De minsta akustiska kammarpianona väger cirka 130-150 kg, instegsmodeller som är cirka 100 – 110 cm höga väger mellan 180 kg och 210 kg, ett studiopianon som är mellan 110 cm och 120 cm höga väger mellan 200 kg och 220 kg, fullstora upprätta pianon som är mellan 120 och 130 cm väger mellan 220 kg och 250 kg. Konsertpianon som är uppemot 140 cm höga kan väga upp emot 280-300 kg men oftast ligger vikten kring 250 kg. Eftersom det krävs specialhjälp från en professionell pianoflyttfirma för att flytta ett akustiskt piano, till och med inom samma hus eller lägenhet på samma nivå, så är det stor nackdel för det akustiska pianot jämfört med ett digitalpiano.

Hållbarhet

Ett akustiskt piano av ett bättre märke och av bra kvalitet håller mellan 80 – 100 år innan det behöver omfattande renovering. Om man gör en omfattande renovering av ett akustiskt piano eller en flygel så har man ett instrument som håller i 100 år till. Denna omfattande renovering kostar mellan 100 000 kr och 200 000 kr beroende på omfattningen av renoveringen. Denna renoveringen innebär att möbeln lackas om till ny polyesterlack, stämstocken byts ut, resonansbotten och steg lagas om de är spruckna, nya stämnaglar och strängar sätts in, hammare och hammarrullar byts ut och samtliga andra filtar byts också ut i mekaniken med mera. Klaviaturen renoveras också beroende på skick. Efter denna renovering är instrumentet i stort sett nytt. Ett digitalpiano av bättre kvalitetet till exempel en bättre modell av Yamaha eller Roland kan hålla i upp till 20 år. Efter denna tid behöver instrumentet inte nödvändigtvis vara ej brukbart men eftersom elektronik hela tiden uppdateras så kommer digitalpianot att uppfattas som gammalt och uråldrigt. Eftersom ett akustiskt piano håller i upp till 100 år så har det akustiska pianot en stor fördel jämfört med digitalpianot med avseende på hållbarhet. Det akustiska pianot måste dock ha kontinuerlig översyn och genomgång men det är oftast ett enklare jobb. Om man lägger ner cirka 8 timmar var 20e eller 30e år så är det enligt vår bedömning tillräckligt för att ha den översyn som krävs. Om ett digitalpiano går sönder efter att garantitiden löpt ut så kan du nästintill kassera pianot eftersom det är så dyrt att laga elektronik i förhållande till arbetskostnaden för en tekniker som lagar pianot. Det kan till och med vara svårt att ens hitta någon som har kometens att laga digitala instrument. I Stockholm, där vi var verksamma, är det enda företag som vi känner till som överhuvudtaget kan laga digitala instrument är INsound.

Funktioner, ljud och rytmer

Uppenbarligen så har det akustiska pianot inga andra ljud, rytmer eller andra funktioner som ett digitalpiano har. Det behöver dock inte vara en nackdel då vår uppfattning om att dessa inspelade andra instrument, komp, rytmer och andra lekfulla funktioner som digitalpianot har är att de är roliga i några dagar men sedan tröttnar man på dem. Enligt vår mening är den mest avgörande faktorn för att värdera kvaliteten i ett digitalpiano är hur likt digitalpianot är ett akustiskt piano. Ju mer autentiskt digitalpianot är ett akustiskt desto bättre kvalitet. Så när du står i valet mellan att köpa ett digitalpiano eller ett akustiskt piano så ska du, enligt vår uppfattning, inte ta hänsyn till dessa extrafunktioner som digitalpianot har. Fokusera istället på hur bra pianot låter och hur bra anslaget känns.

Möjlighet att kunna sänka volymen

Ljudet från ett digitalpiano kan varieras eftersom ljudet spelas upp digitalt från högtalare. Många digitalpianon har också hörlurar vilket också är en fördel. Etersom ljudet i det akustiska pianot produceras helt akustiskt med ett samspel av hammare, strängar och resonansbotten så går det inte att sänka ljudvolymen i ett akustiskt piano. I många pianon och då i synnerhet nyare pianon så finns det dock ibland en funktion som kallas för moderator. Moderatorn är en mekanisk sänkning av ljudet från det akustiska pianot där en tjock filt fälls fram som hamnar mellan strängarna och hamrarna. På detta sätt träffar hamrarna inte strängarna direkt utan träffar istället den tjocka filten som sen träffar strängen. På detta sätt sänks ljudvolymen med cirka 50% vilket är en stor fördel om man bor i lägenhet och man inte vill störa grannarna. I ett fåtal akustiska pianon finns det också en så kallad silentfunktion som gör att hamrarna inte alls träffar strängarna utan fångas upp strax innan de ska slå an mot strängarna. Under tangenterna sitter det sedan ljussensorer som registrerar anslaget på varje tangent där ett ljud sedan spelas upp digitalt. Denna ljudsignal brukar oftast vara kopplad till hörlurar men det går självklart att förstärka upp denna ljudsignal till högtalare. Dessa pianon med inbyggd silentfunktion gör att ljudet från pianot är helt tyst. Nackdelen är att dessa pianon med silentsystem är ganska dyra där det billigaste silentpianot från till exempel Yamaha är ett Yamaha B1 Silent som kostar cirka 70 000 kr nytt. Yamaha tillverkar enligt vår uppfattning de bästa akustiska pianona med silentsystem.

Relaterade artiklar

Köpa begagnat piano

Köpa begagnat piano

Att Köpa Ett Begagnat Piano: En Guide För Musikälskare När man ska köpa ett begagnat piano är det viktigt att undersöka vissa delar för att

Läs mer

Utvalda artiklar om pianon